AGTERGROND

AGTERGROND

Met die 150-jarige viering van Wellington Stasie is verskeie instansies genader om deel te neem aan die feesvieringe in 2013. Die Wellington ATKV Gesinstak het die gedagte geopper om “Konsternasie op die Stasie”: aan te bied.

Dit is ‘n Gemeenskapsfees wat die hele gemeenskap inkorporeer is later die “Op ‘n Stasiefees” geheet.

Elke jaar word die fees gebou om ‘n spesifieke tema en ons fees word dan gedeel met die wêreld daarbuite.

Die “Op ’n Stasiefees” het sinoniem geword waar die grootste melktert in die wêreld gemaak word, tesame met ‘n reuse uitstalling van antieke waens.  ‘n Groot verskeidenheid aktiwiteite word vir oud en jonk aangebied.